Wysuń/Schowaj Panel Logowania
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Rok założenia 1920

Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła we Włocławku

Donat Marszałek

A A A

W dniu 5 kwietnia 2018 r. zorganizowano Włocławskie Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła mające na celu prezentację oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych.

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku aktywnie uczestniczył w targach prezentując przygotowane stoisko z pracami naszych uczniów i bogatą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Zaprezentowano urządzenia wykonane przez uczniów z każdego kierunku kształcenia, w tym roboty i urządzenia mobilne, łazika marsjańskiego i urządzenia do sublimacji, produkcję toreb z nadrukami i znaczków magnetycznych.

Na nowy rok szkolny przygotowano miejsca w siedmiu oddziałach klas pierwszych: mechatronika, mechanika, informatyka, reklama, ślusarstwo (i spawanie), obróbka skrawaniem CNC oraz obróbka tworzyw sztucznych.


N O W O Ś Ć ! – KLASA PATRONACKA

Nowością jest „Projekt Technikum – Klasy Patronackiej” prowadzony we współpracy z WIKA POLSKA S.A. i Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Projekt obejmuje utworzenie klasy pierwszej technikum w zawodach mechanik / mechatronik o liczebności oddziału 30 uczniów z planowanym podziałem klasy na dwie grupy zawodów, po 15 uczniów w grupie mechanika i w grupie mechatronika.

Kryteria naboru:
zainteresowania z obszaru nauk ścisłych: matematyka, fizyka oraz informatyka;
zainteresowania dziedzinami związanymi z robotyką, automatyką, elektroniką i mechaniką;
wysoka zdawalność egzaminu gimnazjalnego oraz odpowiednio wysoka średnia ocen i zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Cele projektu klasy patronackiej TMM:
wzmocnienie współpracy szkoły zawodowej i zakładu pracy w nauczaniu praktycznej nauki zawodu;
promocja kształcenia technicznego i nauki w technikum jako szkoły gwarantującej uzyskanie dobrego wykształcenia i zatrudnienia;
optymalne warunki rozwoju zainteresowań z obszaru robotyki, automatyki, mechaniki i mechatroniki;
czas trwania projektu: 2018-2022.

Korzyści dla uczniów klasy patronackiej TMM:
Klasa patronacka w zawodzie technik mechanik i technik mechatronik stwarza określone korzyści dla uczniów. Program nauczania w tej klasie zostaje rozszerzony o treści i umiejętności praktyczne z zakresu wykonywanego zawodu i dostosowany w części do wymagań realnego rynku pracy i oczekiwań współczesnego pracodawcy.

Oferowane korzyści dla uczniów klasy patronackiej, to między innymi:
sfinansowanie zakupu podręcznika dla przedmiotu zawodowego z mechaniki lub mechatroniki;
strój roboczy do zajęć praktycznych w zakładzie pracy;
ufundowanie dla najzdolniejszych uczniów nagród i stypendium po pierwszej klasie;
możliwość odbywania praktyk na działach wyposażonych w najnowszej generacji maszyny do obróbki skrawaniem;
możliwość ukończenia dodatkowych kursów zawodowych;
wybrane zajęcia zawodowe realizowane w zakładzie pracy;
współtworzenie programu nauczania i jego modyfikacja we współpracy z zakładem pracy;
doposażenie szkoły i pracowni patronackiej w sprzęt dydaktyczny dla uczniów;
doposażenie szkoły w oprogramowanie specjalistyczne do pracowni zawodowych na potrzeby dodatkowych zajęć;
gwarancja zatrudnienia dla najzdolniejszych absolwentów;
wycieczki integracyjne;
wycieczki zawodowe i zapoznanie się z know how w zakładach pracy.

Serdecznie zapraszamy!


Statystyki

Statystyki

Osób online:

4

Odsłon:

2738300

Aktualności:

296

Artykułów:

149

Albumów:

27

Zdjeć w galeri:

5246

Galeria

Galeria

Przejdź do Galerii