Wysuń/Schowaj Panel Logowania
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Rok założenia 1920

Technik Mechatronik

A A A

TECHNIK MECHATRONIK
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH WE WŁOCŁAWKU


CharakterystykaUczeń technikum mechatronicznego powinien w trakcie nauki zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych:
montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
programowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
projektowania i konstruowania mini-robotów (udział w zawodach mini-sumo),
dodatkowo: możliwość ukończenia kursów zawodowych (szczegóły w: charakterystyka szkoły),
nauka w szkole kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (egzamin z pierwszej i drugiej kwalifikacji w trakcie nauki),
języki obce: angielski i niemiecki.


Egzamin zawodowyEgzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie obejmuje 3 kwalifikacje zdawane w etapach po klasie II, w klasie III i w klasie IV (po I semestrze). Nazwy kwalifikacji:
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Pozytywnie zdane 3 kwalifikacje i ukończenie szkoły daje tytuł technika mechatronika.


Szkoła prowadzi kształcenie w tym kierunku od 2007 roku
Nazwa „mechatronika” powstała w Japonii w latach 70-tych XX wieku do określania nowej wiedzy działalności inżynierskiej związanej z ekspansją robotów i automatów w procesach produkcyjnych. Mechatronika jest synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych. Mechatronika jako dziedzina nauki i działalności człowieka obejmuje trzy podstawowe dziedziny, tj. mechanikę, elektronikę i informatykę, które uzupełnia optyka, fotonika i technologia produkcji.

Mechatronikowi w jego pracy niezbędne są predyspozycje ogólnotechniczne, a przede wszystkim ciekawość zasady działania wszelkich urządzeń technicznych, szczególnie z zakresu automatyki. Musi jednocześnie posiadać pewne uzdolnienia matematyczne oraz być kreatywny technicznie. Musi być otwarty na wiedzę interdyscyplinarną – znać się na wielu dziedzinach: mechanice, elektronice, sterowaniu, oprogramowaniu.


Przedmiotem zastosowań mechatroniki są, np.:
roboty przemysłowe, automatyka,
układy sterowania pojazdami,
nowoczesne zabawki,
zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego,
urządzenia automatyki i robotyki,
obrabiarki sterowane numerycznie,
aparatura medyczna, itp.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technik mechatronik może znaleźć pracę w dużym zakładzie przemysłowym, ale również w małej firmie lub zakładzie rzemieślniczym. Jego przygotowanie do wykonywanego zawodu w znacznej mierze będzie decydować o efektach pracy i produktywności zakładu. Zakłady pracy związane z profilem mechatronicznym w naszym regionie, to: Radpak LTD Fabryka Maszyn Pakujących, WIKA Polska SA, Guala Closures DGS Poland SA i inne.


Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:
konstruktora,
technologa,
mistrza, kierownika działu obsługi i napraw,
zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego,
diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego,
prowadzić własną działalność gospodarczą.


Zdjęcia pracowni mechatroniki

Sala 108
Sala 108
Sala 108
Sala 108
Sala 108
Sala 108

Statystyki

Statystyki

Osób online:

2

Odsłon:

2634759

Aktualności:

291

Artykułów:

145

Albumów:

26

Zdjeć w galeri:

5141

Galeria

Galeria

Przejdź do Galerii