Kolejny grant Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA dla Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku