Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odbiór świadectw ukończenia szkoły