Podziękowanie z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej