Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 4 grudnia 2018 r. zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych z najlepszych uczniów z terenu dawnego województwa włocławskiego. Z naszej szkoły to wyróżnienie otrzymała Justyna Szczepańska z klasy 4 Technikum Organizacji Reklamy.

 

W tym dniu 43 uczniów z Włocławka i okolic otrzymało powyższe wyróżnienie. Dyplomy dla stypendystów wręczył Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski z danej szkoły. Wnioski wraz z uzasadnieniem przedstawiane są radzie pedagogicznej szkoły, a następnie szkoła może wytypować tylko jednego kandydata, który musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole maturalnej średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Społeczność szkolna składa serdeczne gratulacje naszej uczennicy, Justyny Szczepańskiej za uzyskane wyróżnienie. Gratulujemy także rodzicom, nauczycielom i wychowawcy.

Dyrekcja Szkoły.