Projekt „Szkutnia Włocławek ” w Zespole Szkół Technicznych