Dzień Edukacji Narodowej. Więcej...


14 października 2019 r

Zgodnie z postanowieniami art. 74 ustawy Karta Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.