Wystawienie propozycji ocen za I semestr w klasach maturalnych. Więcej...


4 grudnia 2019 r

Dotyczy wystawienia propozycji oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu kończącego się w cyklu kształcenia.