Egzamin maturalny - sesja poprawkowa - HARMONOGRAM


21 sierpnia 2018 r

Pisemne egzaminy maturalne – sesja poprawkowa w Zespole Szkół Technicznych:

Data: 21 sierpnia 2018 (wtorek), godz. 9:00

Przedmioty:

 1. MATEMATYKA – nowa formuła egzaminu
 2. MATEMATYKA – stara formuła egzaminu
 3. JĘZYK POLSKI

Skład komisji:

 1. Marzec Jarosław – przewodniczący
 2. Kaczorowska Eliza
 3. Cisek Beata

Data: 21 sierpnia 2018 (wtorek), godz. 9:00

Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI

Skład komisji:

 1. Cześnin Radosław – przewodniczący
 2. Badowska Dorota

Ustne egzaminy maturalne – sesja poprawkowa w Zespole Szkół Technicznych:

Data: 21 sierpnia 2018 (wtorek), godz. 9:00

Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI

Skład komisji:

 1. Zasada Anna – przewodnicząca
 2. Ciesiul Grażyna

Lista nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych uczestniczących w sesji poprawkowej egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku

Data: 21 sierpnia 2018 (wtorek), godz. 9:00

 1. Chojnacka Beata
 2. Kubiak Marcin
 3. Michorzewski Maciej
 4. Mirecki Piotr