Wystawienie ocen na I semestr we wszystkich oddziałach.


20 grudnia 2018 r