AKCJA STRAJKOWA TRWA


25 kwietnia 2019 r

K O M U N I K A T  !

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

  1. Akcja strajkowa pracowników oświaty trwa dalej.
  2. W związku z rozpoczętą w dniu 8 kwietnia 2019 r. akcją strajkową nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku informuję, że zajęcia edukacyjne i opiekuńcze dla uczniów naszej szkoły w dalszym ciągu są odwołane.
  3. Zwracam się do Rodziców z prośbą o zaplanowanie opieki dla swoich dzieci na czas trwania akcji strajkowej.
  4. W sytuacjach wyjątkowych proszę o zwracanie się bezpośrednio do dyrektora szkoły.
  5. Na bieżąco będę Państwa informować o podjętych przez strony sporu decyzjach. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów i strony internetowej szkoły.
  6. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość z tytułu wszelkich niedogodności związanych z podjętą ogólnopolską akcją strajkową przez pracowników oświaty.

Donat Marszałek
Dyrektor Szkoły