pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019Inauguracja roku szkolnego 2018/2019
W dniu 3 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. Naukę rozpoczęło ok. 600 uczniów w 22 oddziałach.
W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek, dr Barbara Moraczewska; Dyrektor Wydziału Edukacji UM Włocławek, p. Agnieszka Białopiotrowicz oraz przedstawiciele Firmy WIKA Polska w osobach: Dyrektora ds. Finansów i Kontrolingu, p. Adama Rochowiaka; Szefa Działu Personalnego – inicjatora projektu klasy patronackiej ze strony WIKA, p. Piotra Mikołajczyka; Kierownika Działu Personalnego WIKA SGF, p. Moniki Kwaśniewskiej; opiekuna klasy patronackiej ze strony WIKA, p. Beaty Lawręc oraz trenera zawodu Firmy WIKA, p. Marka Cichowicza. Był z nami także koordynator ds. promocji szkolnictwa z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, p. Damian Orzeł.
W nowym roku szkolnym 2018/2019 naukę rozpoczęło 175 uczniów w sześciu klasach pierwszych w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk, technik organizacji reklamy oraz na poziomie szkoły branżowej w zawodach: operator obrabiarek skrawających i ślusarz. Nowością w tym roku szkolnym jest utworzenie klasy technikum pod patronatem Firmy WIKA Polska w zawodach: mechanik/mechatronik.
Powodzenia w nowym roku szkolnym!