pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Klasa Patronacka w ZSTKlasa Patronacka w ZST
Klasa Patronacka w ZST
Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 ruszył projekt: „Technikum – Klasa Patronacka WIKA” w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. W ten sposób rozpoczęto ścisłą współpracę szkoły z zakładem pracy – Firmą WIKA Polska z Włocławka w zakresie kształcenia technicznego zawodowego.
Pomysł podjęcia takiej współpracy zrodził się w tym roku kalendarzowym, kiedy to przedstawiciele zakładu pracy i szkoły podjęli działania nad stworzeniem projektu obejmującego elementy dualnego kształcenia uczniów w technikum i realizacji części zajęć specjalistycznych oraz praktyk zawodowych w Firmie WIKA i PSSE. Podpisane porozumienie o współpracy między WIKA Polska sp. z o.o. spółka komandytowa, WIKA Polska sp. z o.o. SGF spółka komandytowa, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o. z siedziba w Sopocie i Zespołem Szkół Technicznych we Włocławku daje określone korzyści dla uczniów pierwszej klasy patronackiej w zawodzie mechanik i mechatronik. Obszarem współpracy objęto między innymi:
 • podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego;
 • nabycie umiejętności przydatnych na współczesnym rynku pracy;
 • edukację zawodową z uwzględnieniem potrzeb WIKA Polska;
 • modyfikację programu nauczania dla tej klasy;
 • doskonalenie wykształcenia praktycznego na najnowszej generacji maszynach i urządzeniach w WIKA Polska;
 • współorganizowanie praktyk zawodowych, wycieczek i konkursów w WIKA i PSSE;
 • doposażenie klasy patronackiej i szkolnej pracowni warsztatowej;
 • wyprawkę dla uczniów;
 • współudział w promocji zawodów mechanicznych i mechatronicznych;
 • realizację pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu doskonalenie umiejętności i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów.
 
W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przez uczniów tej klasy uczestniczyli:
 • p. Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek, ds. edukacji i spraw społecznych;
 • p. Agnieszka Białopiotrowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji UM Włocławek;
 • p. Adam Rochowiak, Dyrektor ds. Finansów i Kontrolingu WIKA Polska;
 • p. Piotr Mikołajczyk, Szefa Działu Personalnego – inicjator projektu klasy patronackiej ze strony WIKA Polska;
 • p. Monika Kwaśniewska, Kierownik Działu Personalnego WIKA SGF;
 • p. Damian Orzeł, koordynator ds. promocji szkolnictwa z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedziba w Sopocie;
 • p. Beata Lawręc, opiekuna klasy patronackiej ze strony WIKA Polska;
 • p. Marek Cichowicz, trener zawodu Firmy WIKA Polska.
 
W imieniu Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku składam serdeczne podziękowania dla Firmy WIKA Polska i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za objecie Patronatem Projektu „Technikum – Klasa Patronacka WIKA”, jako najlepszego miejsca do realizacji edukacji zawodowej i połączenia kształcenia teoretycznego w szkole z kształceniem praktycznym w nowoczesnym zakładzie pracy.
 
Donat Marszałek, dyrektor szkoły.