Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych


26.10.2018 14:07
Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych
Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych
 
14 października to nasze święto ustanowione na pamiątkę utworzenia przez sejm rozbiorowy, na wniosek ostatniego króla Polski, Komisji Edukacji Narodowej, co miało miejsce 245 lat temu, w 1773 roku.
 
Jak wszyscy dobrze wiemy Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca była pierwszym   w Europie odpowiednikiem współczesnych ministerstw oświaty. Taki dzień jak dzisiaj to dobry moment, by powiedzieć kilka słów o zawodzie nauczyciela. Cechą naszej pracy jest możliwość przekazywania młodym ludziom wiedzy, która podawana w odpowiednio atrakcyjny sposób jest źródłem kształtowania postaw i poglądów. Codziennie, na każdej godzinie lekcyjnej, musimy udowadniać, że nasza praca jest czymś więcej, aniżeli mechanicznym odtwarzaniem służbowych obowiązków. W podziękowaniu za trudną pracę i poświęcenie wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym szkoły złożono życzenia wytrwałości, wspaniałego rozwoju zawodowego i uśmiechu każdego dnia. Najlepsi z najlepszych otrzymali nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Włocławek, Medale za Długoletnią Służbę oraz nagrody Dyrektora Szkoły. Po południu pracownicy szkoły udali się na spektakl „Natan mędrzec” do Teatru Horzycy w Toruniu.
 
Uroczystą akademię przygotowały mgr Katarzyna Trząsalska, nauczyciel języka polskiego oraz mgr Monika Rębiałkowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych wraz z grupą młodzieży. Także w tym dniu pożegnaliśmy pracowników, którzy w ostatnich tygodniach postanowili zakończyć swoją pracę zawodową.