Projekt „Żyj finansowo!”


02.12.2018 23:08
Projekt „Żyj finansowo!”

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku zostali zaproszeni do udziału w XI edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej SKEF zaprosiło naszych uczniów do udziału w Projekcie mającym na celu nauczyć się zarządzania finansami w życiu osobistym i podejmowania świadomych decyzji finansowych. Nauczyciele – trenerzy, po wcześniejszym przeszkoleniu, zobowiązani będą do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w wymiarze 15 godzin lekcyjnych w oparciu o dostarczone przez SKEF materiał dydaktyczny. Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatny egzemplarz publikacji „Żyj finansowo!” Zajęcia w naszej szkole przeprowadzi mgr Beata Syska, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i reklamy.