Olimpiada Cyfrowa – udział naszych uczniów


05.12.2018 16:50
Olimpiada Cyfrowa – udział naszych uczniów
W I etapie Olimpiady Cyfrowej w roku szkolnym 2018/2019 do testu przystąpiło 2 584 osób z 300 szkół w całej Polsce. Do II etapu zostało przyjętych 290 osób, wśród których znalazło się 2 uczniów z naszej szkoły, Wiktor Nowacki i Konrad Wenganowski z klasy II Technikum Informatycznego.
 
20 listopada 2018 r. odbył się I etap Olimpiady. Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest kształtowanie świadomych użytkowników i użytkowniczek mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, rozumieją język mediów. Co można uzyskać? Tytuł Laureata Olimpiady Cyfrowej, jeden z trzech indeksów Collegium Civitas wraz ze zwolnieniem z rocznego czesnego lub indeks Akademii Leona Koźmińskiego wraz ze zwolnieniem z rocznego czesnego.
 
Organizator Olimpiady Cyfrowej: Fundacja Nowoczesna Polska
Grantodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Patronat Honorowy: Ministerstwo Cyfryzacji
Partner strategiczny: SAMSUNG
 

Gratulujemy przyjęcia do II etapu Olimpiady!
https://olimpiadacyfrowa.pl/