Olimpiada Wiedzy o Mediach


06.01.2019 20:42
Olimpiada Wiedzy o Mediach

Uczniowie z klas Technikum Organizacji Reklamy wzięli udział w dwóch etapach Olimpiady Wiedzy o Mediach.

 

Grupa uczniów w składzie: Kacper Andrzejewski i Weronika Wiśniewska z klasy 3 TOR, Paulina Kostańska z klasy 2 A TOR oraz Bartosz Jaworski z klasy 4 TMR wzięła udział w pierwszym etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach. Ich zadaniem było przygotowanie pracy na jeden z wybranych tematów:

  • Autotematyzm mediów – odmiany i przyczyny.
  • Dziennikarz – zawód czy powołanie?
  • Różne oblicza medialnej rozrywki.
  • Media i ich użytkownicy za dwadzieścia lat.
  • Problemy kobiet w różnych krajach świata, widziane oczami polskich reporterek i reporterów (na wybranych przykładach).

Do II etapu Olimpiady, który odbył się w dniu 14 grudnia 2018 r. w Bydgoszczy przeszli: Paulina Kostańska, Weronika Wiśniewska, Bartosz Jaworski i Kacper Andrzejewski. III Centralny Etap Olimpiady odbędzie się w dniach 15-16 marca 2019 r. w Warszawie. Do tego etapu zakwalifikował się Kacper Andrzejewski. Serdecznie gratulujemy!!!

Celem Olimpiady Wiedzy o Mediach jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania V już edycji Olimpiady we współpracy z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju. Uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach. Patronat nad Olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Organizatorzy Olimpiady:

  • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – Uniwersytet Warszawski;
  • Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Opiekę nad uczniami sprawuje:
mgr Iwona Dominiak
nauczyciel przedmiotów zawodowych.