Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie


06.01.2019 20:53
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu interdyscyplinarna inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.   

Olimpiada składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, zawodów okręgowych oraz zawodów centralnych. Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach.

Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej. Do eliminacji w dniu 14 listopada 2018 r. przystąpili: Wiktoria Matuszewska I TOR, Kacper Andrzejewski III TOR, Weronika Wiśniewska IIITOR, Paulina Kostańska II ATOR, Katarzyna Lisowska IV TMR, Bartosz Jaworski IV TMR, Dagmara Winiarska I TOR i Damian Budkiewicz  IV TOR.

Drugi etap odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r. w naszej szkole. Do tego etapu zakwalifikowali się: Kacper Andrzejewski, Weronika Wiśniewska, Paulina Kostańska, Katarzyna Lisowska, Bartosz Jaworski i Dagmara Winiarska.

W komisji konkursowej etapu szkolnego zasiadali: mgr Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, mgr Iwona Dominiak, dr Paweł Gmys. Opiekę nad uczniami sprawuje mgr Monika Rębiałkowska.