Technologia 4.0 - programowanie w technikum


27.03.2019 14:39
Technologia 4.0 - programowanie w technikum
Technologia 4.0 - programowanie w technikum
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku uczestniczył w IX edycji Konferencji „Edukacja w cyfrowym wymiarze: programowanie, kodowanie, rozszerzona rzeczywistość”.
25 marca 2019 r. odbyła się IX edycja konferencji „Edukacja w cyfrowym wymiarze: programowanie, kodowanie, rozszerzona rzeczywistość”. Konferencję zorganizowało Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Tak brzmiało hasło konferencji zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w „Browarze B.”. Celem akcji była popularyzacja wykorzystania technologii AR (Augmented Reality) i VR (Virtual Reality) w edukacji oraz prezentacja interaktywnych form i metod służących zachęcaniu uczniów do nauki programowania.
Częścią konferencji było zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w szkołach zawodowych. Zespół Szkół Technicznych we Włocławku wystąpił w tej części z prezentacją pod nazwą: „Technologia 4.0, a programowanie w technikum” zaprezentowaną przez mgr inż. Magdalenę Dyberna, nauczyciela mechatroniki. Wykład dotyczył korelacji przemysłu i jego czwartej rewolucji,a nauczaniem programowania i kodowania na poziomie szkoły średniej. Uczniowie z naszej szkoły zaprezentowali linię produkcyjną w wersji edukacyjnej i skonstruowany router brzegowy, zabezpieczający i filtrujący strony internetowe w sieci. W wersji pokazowej zademonstrowano łazika marsjańskiego wykonanego przez uczniów mechatronika pod kierunkiem mgr inż. Mariana Stolarka.