Kolejna umowa o współpracy już podpisana


12.05.2019 18:01
Kolejna umowa o współpracy już podpisana

W Zespole Szkół Technicznych we Włocławku podpisano kolejną umowę o współpracy szkoły i podmiotu wspierającego z trzema zakładami pracy z branży mechanicznej i mechatronicznej.

W dniu 25 kwietnia 2019 r. doszło do podpisania umowy partnerskiej o szczególnym znaczeniu dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. Podmiotem wspierającym szkołę kolejny raz jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (PSSE), reprezentowana przez koordynatora ds. szkolnictwa zawodowego, p. Damiana Orzeł. Prężnie rozwijająca się branża mechatroniki i mechaniki w zakresie obróbki skrawaniem oparta na technologii CNC (komputerowe programowanie i obsługa obrabiarek) stała się podstawą do podjęcia współpracy z firmami tej branży. Umowę partnerską szkoła podpisała z zakładami pracy:

  • Zakładem Ślusarsko-Produkcyjno-Usługowym „ANDUR” S.C. z siedzibą w Dobrzyniu n/W, reprezentowanym przez p. Bartłomieja Urbańskiego, Właściciela Zakładu;
  • Kreatywnym Centrum Budowy Maszyn Jan Komorowski z siedzibą w Kruszynie, reprezentowanym przez p. Jana Komorowskiego, Właściciela Zakładu;
  • FABER CNC Marcin Winnicki z siedzibą we Włocławku, reprezentowanym przez p. Marcina Winnickiego, Właściciela Zakładu.

Przedmiotem umowy jest nawiązanie ścisłej współpracy szkoły w obszarze kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego, adresowanego głównie do uczniów z klas technikum mechatronicznego, technikum mechanicznego i klas branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających CNC. Uczniowie będą mogli skorzystać z nowoczesnego wyposażenia zakładów pracy, najnowszej generacji obrabiarek skrawających i systemów mechatronicznych, ale również:

  • realizować część zajęć zawodowych i praktyk zawodowych na terenie zakładu pracy,
  • realizować płatne staże unijne i inne staże w okresie wakacji,
  • uczestniczyć w wybranych zajęciach organizowanych na terenie zakładu pracy i szkoły,
  • uczestniczyć w wycieczkach przedmiotowych,
  • uczniowie uzyskają dostęp do nowoczesnych linii produkcyjnych w rzeczywistych warunkach pracy i będą mogli uzyskać doświadczenie zawodowe w konkretnym zakładzie pracy.

Wprowadzona reforma szkolnictwa zawodowego pozwala zawierać porozumienia z zakładami pracy, tworząc w ten sposób coraz lepsze warunki do nauki i kształcenia zawodowego naszych uczniów.

Składam serdeczne podziękowania na ręce p. Damiana Orzeł (PSSE) pośredniczącego w zawarciu umowy i właścicieli firm w osobach p. Bartłomieja Urbańskiego, p. Jana Komorowskiego i p. Marcina Winnickiego, którzy podpisali porozumienie o współpracy. Jestem przekonany, że ścisła współpraca między szkołą a zakładami pracy przyniesie obopólny i wymierny zysk dla szkoły, uczniów i zakładów pracy.

Donat Marszałek
Dyrektor Szkoły