pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

ANWILowe warsztaty edukacyjne w ZST


08.06.2019 20:34
ANWILowe warsztaty edukacyjne w ZST

Uczniowie szkoły podstawowej i mechatronika wzięli udział w Anwilowych Warsztatach Edukacyjnych zorganizowanych we współpracy z Firmą ANWIL, Politechniką Gdańską i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Współczesne kształcenie zawodowe realizowane na poziomie technikum wymaga zaangażowania i współpracy podmiotów bezpośrednio uczestniczących w przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy. Szkoła, nowoczesny zakład pracy i uczelnia wyższa tworzą swoisty trójkąt wiedzy i optymalne warunki do zdobycia atrakcyjnego wykształcenia. Dzisiejsza konferencja i warsztaty przygotowane przez pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej przybliżyły model kształcenia uczniów w naszej szkole, połączony ze ścisłą współpracą z Firmą ANWIL S.A.

W dzisiejszych warsztatach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Włocławka wraz z opiekunem oraz uczniowie mechatronika. Przygotowane zajęcia miały na celu przybliżyć tematykę mechatroniki, robotyki i podstaw programowania. Po udziale w wykładzie uczniowie udali się na zajęcia prowadzone w grupach tematycznych w wyspecjalizowanych pracowniach zawodowych.

Firmę ANWIL reprezentowali: p. Marcin Lemański, Dyrektor obszaru energetyki i gospodarki wodno-ściekowej; p. Andrzej Kisielewski, Dyrektor działu personalnego oraz p. Agnieszka Witkowska-Nowak, koordynator spotkania. Ze strony Politechniki Gdańskiej wykład i zajęcia przeprowadzili: dr hab. inż. Ryszard Jasiński; dr inż. Tadeusz Bocheński; dr inż. Wiktor Sieklicki oraz mgr inż. Dawid Zieliński. Zajęcia w pracowniach prowadzili także nasi nauczyciele: mgr inż. Magdalena Dyberna, mgr inż. Maciej Michorzewski oraz mgr inż. Marian Stolarek. Koordynatorem warsztatów była Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie reprezentowana przez p. Damiana Orzeł.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce organizatorów dzisiejszych warsztatów, w szczególności Firmie ANWIL S.A., Politechnice Gdańskiej i Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dziękujemy uczniom szkoły podstawowej i mechatronika za przybycie na warsztaty i aktywny udział w zajęciach.

 

Donat Marszałek
Dyrektor Szkoły