pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Podsumowanie Akcji Zaczytani.org


08.06.2019 19:01
Podsumowanie Akcji Zaczytani.org

Akcja na rzecz Fundacji „Zaczytani.org” – Wielka Zbiórka Książek 2019 w Zespole Szkół Technicznych została zakończona.

W dniach od 9 do 23 maja 2019 r. w naszej szkole przeprowadzona została Wielka Zbiórka Książek 2019 pod hasłem: Oddaj książkę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspólnie otworzymy 100 nowych bibliotek w szpitalach. To pierwsza w naszej szkolnej społeczności Wielka Zbiórka Książek na tak szczytny cel. Udało nam się zebrać 66 woluminów dla dzieci, młodzieży i dorosłych wydanych po 2000 roku. Zebrane książki przekazane zostaną m in. do: szpitali,  domów dziecka, świetlic środowiskowych działających na terenie naszego kraju.

Zapakowany i przyozdobiony przez uczniów naszej szkoły karton z książkami został przekazany do punktu zbiorczego wyznaczonego przez Fundację „Zaczytani.org”. Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję społeczną Wielka Zbiórka Książek 2019 serdecznie dziękuję.


Opracowała:
mgr Małgorzata Zaremba, nauczyciel bibliotekarz