pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020


03.09.2019 22:11
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2 września 2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 wraz z otwarciem nowej pracowni patronackiej WIKA/PSSE.

Rok szkolny rozpoczęło prawie 680 uczniów w klasach technikum i branżowej szkoły I stopnia.  Tego dnia oddano także do użytku Pracownię Patronacką WIKA/PSSE, która została utworzona jako immanentna część klasy patronackiej objętej patronatem Firmy WIKA Polska z siedzibą we Włocławku i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie.

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęliśmy setny rok działalności szkoły, od daty jej utworzenia. Dokładnie 1 sierpnia 1920 r. powołano do życia Państwową Niższą Szkołę Techniczną we Włocławku. W przyszłym roku będziemy obchodzić okrągły jubileusz 100–lecia szkoły technicznej we Włocławku.

W uroczystościach inauguracyjnych roku szkolnego i otwarcia pracowni patronackiej uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek dr Barbara Moraczewska,
 • Przewodnicząca Komisji Edukacji RM Włocławek Wanda Muszalik,  
 • Dyrektor Wydziału Edukacji UM Włocławek Agnieszka Białopiotrowicz,
 • Dyrektor Produkcji WIKA Polska Robert Hoppe,
 • Kierownik Działu Personalnego WIKA Polska Monika Kwaśniewska,
 • Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie Przemysław Sztandera,
 • Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie Paweł Lulewicz,
 • Koordynator ds. promocji szkolnictwa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie Damian Orzeł,
 • Opiekun klasy patronackiej ze strony WIKA Polska Beata Lawręc,
 • Trener zawodu ze strony WIKA Polska Marek Cichowicz,
 • Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Marek Korytowski,
 • Przewodniczący Rady Rodziców Sebastian Rajewski.

Uroczysty list do uczniów i nauczycieli z naszej szkoły skierowała p. Iwona Michałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły.