Europejski Dzień Języków Obcych


10.10.2019 20:18
Europejski Dzień Języków Obcych

26 września 2019 r. w godz. 10:35–12:20 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku przystąpiono do obchodów Dnia Języków Obcych. 

Celem organizatorów było wzmożenie zainteresowania nauczaniem języków obcych, rozwój aktywnych form współpracy młodzieży, promocja różnorodności kulturowej. Każda klasa losowała jeden kraj, który miała popularyzować. Chętni uczniowie przygotowali stroje charakterystyczne dla danego państwa, a nagrodą za wysiłek było nieodpytywanie w tym dniu. Inni trudzili się nad potrawą, z której słynie dany kraj. Natomiast klasy pierwsze wykonały plakaty ukazujące charakterystyczne elementy związane z kulturą i tradycjami. Dwie osoby z każdej klasy przystąpiły do quizu dotyczącego krajów i języków obcych. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Urozmaiceniem Dnia Języków Obcych było głośne czytanie wybranego tekstu w języku niemieckim oraz inscenizacja fragmentu utworu literackiego w języku angielskim noszącego tytuł „The tell-tale heart” autorstwa Edgara Allana Poe. W tym dniu nie zabrakło występu wokalnego naszych uczennic, które zaprezentowały utwór zespołu Queen pt. „Bohemian Rhapsody” oraz Lady Gagi pt. „Shallow”.

Rada Europy oraz Unia Europejska1 w 2001 roku zainaugurowały pierwszą edycję Europejskiego Dnia Języków zakończoną powodzeniem. Wielka popularność tego wydarzenia skłoniła Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tego momentu obchodzony jest corocznie. Celem obchodów Europejskiego Dnia Języków jest:

  • ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  • promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  • propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią - w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

1 Źródło: https://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/language/pl-PL/Default.aspx

Opracowała: mgr Małgorzata Zaremba, nauczyciel-bibliotekarz