„Sztuka patrzenia, czyli o oczach i emocjach artysty”


10.10.2019 21:10
„Sztuka patrzenia, czyli o oczach i emocjach artysty”

W Zespole Szkół Technicznych we Włocławku odbyły się warsztaty dla uczniów klas reklamy.

8 października 2019 r. gościliśmy w naszej szkole p. Łukasza Kędziorę, doktora nauk historycznych, absolwenta studiów doktoranckich z zakresu historii sztuki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku historia sztuki o specjalności europejska turystyka kulturowa. Dr Łukasz Kędziora jest pomysłodawcą i współorganizatorem międzynarodowego spotkania naukowego „Neuro-historia Sztuki .

Uczniowie z klas technikum reklamy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez dra Łukasza Kędziorę pt. „Sztuka patrzenia, czyli o oczach i emocjach artysty”. To projekt łączący w sobie to, co potocznie rozumiemy jako humanistyczne, duchowe i artystyczne z badaniami wykorzystującymi okulografię, analizę sygnału EEG oraz wiedzę o budowie i chorobach oczu. Warsztaty miały na celu zwiększenie możliwości twórczych uczniów w taki sposób, aby lepiej potrafili oni łączyć technologię i sztukę. Projekt ma także zachęcać uczniów o ogólnym i ścisłym profilu kształcenia do sztuki oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Interdyscyplinarna formuła zajęć przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod prezentacji treści takich jak animacja, wykład, praca w grupach, projekcja filmów, wykorzystanie sprzętu do okulografii i rejestracji sygnału EEG. Taki sposób prowadzenia warsztatów gwarantuje dobre utrwalenie przekazywanej wiedzy. Zajęcia zostały przygotowywane w oparciu o podstawę programową „Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum”, „Podstawę programową 2017” w zakresie przedmiotów plastycznych i artystycznych oraz wybrane sylabusy kierunków artystycznych i historyczno-artystycznych.

Projekt realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warsztaty odbyły się z udziałem nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży reklamy, p. Sylwii Czerwińskiej-Modrzejewskiej, p. Iwony Dominiak oraz p. Moniki Rębiałkowskiej.