Projekt „Szkutnia Włocławek” w naszej szkole


03.11.2019 20:23
Projekt „Szkutnia Włocławek” w naszej szkole

W październiku 2019 r. zrealizowano po raz kolejny pomysł budowy łódek w ramach projektu „Szkutnia Włocławek”.

W ostatnich dniach października została zrealizowana II edycja warsztatów szkutniczych w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. Warsztaty przeprowadziła Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” pod okiem pana Marcina Chodorowskiego, a ze strony szkoły z udziałem uczniów z klas technikum pod opieką pana Włodzimierza Kotwasińskiego.

Warsztaty szkutnicze przeprowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych są ciekawym i innowacyjnym projektem dla uczniów technikum, dzięki któremu poszerzą m.in. swoje umiejętności techniczne i projektowe. W zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 40 uczniów z klas mechanika i mechatronika. Zbudowano cztery kolejne łódki, łączna flota liczy obecnie pięć egzemplarzy.

Po zakończeniu projektu jedna z łódek została zwodowana na Przystani nad Wisłą we Włocławku. Wszystkie zbudowane przez uczniów łódki zostały przekazane szkole.