Czytamy Mickiewicza…


11.01.2020 21:15
Czytamy Mickiewicza…

Młodzież zwiedzała obiekt, poznając poszczególne działy udostępniania zbiorów i dowiadując się o wszystkich możliwościach, jakie oferuje czytelnikom MBP. Uczestniczyliśmy także w lekcji bibliotecznej pt. "Czytając Mickiewicza...". Obejrzeliśmy ciekawą prezentację, dzięki której wzbogaciliśmy swoją wiedzę dotyczącą życia i twórczości wieszcza narodowego.

Wyjście zorganizowała Pani Katarzyna Trząsalska