Zwycięstwo Krwiodawców z ZST


04.03.2020 17:45
Zwycięstwo Krwiodawców z ZST

W ogólnopolskim konkursie promującym honorowe krwiodawstwo pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” Zespół Szkół Technicznych we Włocławku corocznie zajmuje wysokie miejsca.

W zakończonej w czerwcu XV edycji tego konkursu ZST zajął II miejsce na szczeblu wojewódzkim w kategorii największa ilość oddanej krwi w przeliczeniu na pełnoletniego ucznia szkoły, a także I miejsce na szczeblu wojewódzkim w kategorii najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa. W zeszłym roku szkolnym w tej kategorii (najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa) ZST zajął I miejsce na szczeblu ogólnopolskim. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się oraz promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych.

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom!
Opiekun Szkolnego Koła PCK – mgr Elżbieta Górska.