Drugie spotkanie z „Marią” - wycieczka do Świerku.


04.03.2020 17:48
Drugie spotkanie z „Marią” - wycieczka do Świerku.

Wszystko zaczęło się 08.01.2019 roku, gdy pierwszy raz spotkaliśmy się z ,,Marią’’.

Wtedy to, zdradziła nam swoje tajemnice i spowodowała, że 18.02.2020 roku wyruszyliśmy z uczniami 2bTI, 1MT,3TMT na drugie spotkanie, właśnie z nią. ,,Maria ‘’ to jedyny  działający reaktor jądrowy w naszym kraju. Miejsce jego położenia to Świerk, gdzie znajduje się  Międzynarodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Reaktor został uruchomiony pod koniec 1974 roku. Obecnie, dzięki przeprowadzonym modernizacjom, jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.

Podczas pobytu w NCBJ pracownicy Działu Edukacji i Szkoleń w bardzo przystępny sposób przekazali nam informacje o promieniowaniu, które nieustanie przenika przestrzeń wokół człowieka,  a nawet jego samego.  Obejrzeliśmy komorę mgłową ukazującą ślady niewidzialnych gołym okiem cząstek elementarnych oraz detektor mionów obrazujących trajektorię lotu cząstek promieniowania kosmicznego. Pracownicy Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych opowiadali o wykonywanych  kalibracjach dozymetrycznej aparatury kontrolno- pomiarowej oraz o dokonywanych pomiarach skażeń wewnętrznych, dotyczących ludzkiego ciała.  W trakcie zwiedzania ,,Marii’’ zobaczyliśmy na własne oczy, jak pracuje reaktor i jego rdzeń, a także mogliśmy dostrzec ,,dowód’’ jego pracy – promieniowanie Czerenkowa. Obejrzeliśmy sterownię reaktora, halę przygotowawczą i pełnowymiarowy model rdzenia. Podczas spotkania z ,,Marią’’ dowiedzieliśmy się również, do czego jest wykorzystywany reaktor - wytwarzanie radionuklidów, napromieniowanie minerałów i pozyskiwanie  neutronów.  ,,Maria’’ wzbudziła w nas niepokój, a jednocześnie spowodowała rozszczepienie naszych uczuć,  zaintrygowała swoją pracą i wzmocniła naszą szczerą miłość do fizyki jądrowej.

Uczestnik wycieczki.