Konkurs fotograficzny: „Selfie z książką”


12.04.2020 21:52
Konkurs fotograficzny: „Selfie z książką”
 1. Biblioteka ZST zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym.
 2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie fotografii, której głównym motywem będzie selfie z książką.
 3. Przy ocenie będzie brane pod uwagę przede wszystkim oryginalne i ciekawe ujęcie tematu.
 4. Technika zdjęć dowolna.
 5. Zdjęcie splagiatowane z Internetu lub innych źródeł będą odrzucone.
 6. Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail: bibliotekazst@vp.pl, podając imię i nazwisko oraz klasę do 20 kwietnia 2020 r.
 7. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną liczbę zdjęć.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 kwietnia 2020 r.
 9. Zwycięzcy konkursu otrzymają upominki oraz pamiątkowe dyplomy.
 10. Prace uczestników zostaną wystawione w odpowiednim czasie w bibliotece szkolnej.

Regulamin konkursu fotograficznego w ZST:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku.
 2. Cele konkursu:
  1. propagowanie wśród młodzieży czytania i czytelnictwa, czyli pożytecznych i przyjemnych form spędzania wolnego czasu, które równocześnie uczą dialogu ze światem i rozwijają sferę emocjonalną,
  2. upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki,
  3. ukazanie, że czytanie jest modne i należy czytać: w domu, na ulicy, w parku… wszędzie!
 3. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę zdjęć.
 4. Zdjęcia należy przesłać do 20 kwietnia 2020 r.
 5. Przesłanie fotografii na konkurs będzie uznawane jako wyrażenie zgody na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć - wystawa w szkolnej bibliotece.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 kwietnia 2020 r.