ZFŚS – złóż oświadczenie


20.04.2020 21:00
ZFŚS – złóż oświadczenie

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy i Emeryci,

wzorem lat ubiegłych uprzejmie przypominam o konieczności złożenia w terminie do 15 maja 2020 r. oświadczeń o dochodach uzyskanych w roku 2019 w celu uzyskania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Druk oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej szkoły i po wypełnieniu przesłać jednym z możliwych sposobów:

  • listownie na adres szkoły: 87-800 Włocławek, ul. Ogniowa 2, Zespół Szkół Technicznych
  • elektronicznie na adres: sekretariat@zst.com.pl

Do pobrania: