Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odbiór świadectw ukończenia szkoły


04.05.2020 00:00
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odbiór świadectw ukończenia szkoły

W dniu 24 kwietnia 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych.

Od 12 marca tego roku nauka w szkole dla wszystkich uczniów jest wyjątkowa. Każdy z naszych uczniów pozostaje w domu i pobiera naukę w sposób zdalny, za pomocą połączenia internetowego, lokalnej i ogólnopolskiej telewizji lub przez telefon. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w piątek 24 kwietnia 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych, a w naszej szkole dla uczniów czterech klas technikum. Nie było możliwości przeprowadzenia uroczystości na miarę wydarzenia niezwykłego, jakim jest zakończenie nauki w szkole średniej. Zachowano wszelkie środki ostrożności w postaci maseczek, rękawiczek, płynu do dezynfekcji rąk i posiadania własnego długopisu. A mimo to udało się wręczyć indywidualnie świadectwa ukończenia szkoły dla większości z naszych uczniów w obecności wychowawców.

Pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych:

  • klasę 4 TI (techników informatyków), wychowawca: mgr Ryszard Przybylski
  • klasę 4 TMT (techników mechatroników), wychowawca: dr Krystyna Grzesiak
  • klasę 4 TMM (techników mechaników i mechatroników), wychowawca: mgr inż. Magdalena Dyberna
  • klasę 4 TOR (techników reklamy), wychowawca: mgr Sylwia Czerwińska-Modrzejewska

Ten rok szkolny znacznie różni się od poprzednich. Z powodu koronawirusa młodzież pozostaje w domu i uczestniczy w lekcjach online. A nasi maturzyści zostali pozbawieni uroczystego pożegnania i jedynej możliwości spotkania się po raz ostatni we wspólnym gronie uczniów, kolegów, wychowawców i nauczycieli. Jednak już dzisiaj możemy stwierdzić, że będzie jeszcze okazja spotkać się i złożyć w dniu 8 czerwca egzamin maturalny z języka polskiego, a w dniach następnych kolejne egzaminy.

Przed Wami, Drodzy Abiturienci, czas wielkiej próby. Trzeba jednak podejść do niej spokojnie. Wraz z całym gronem pedagogicznym zapewniamy, że trud, który wkładaliście przez ostatnie lata nauki, z pewnością przyniesie oczekiwane owoce. Wielu z Was ma już sprecyzowane plany co do kierunku dalszej edukacji lub branży, w której chcielibyście pracować. Wszyscy wiemy, na co stać naszych uczniów. Jesteście ludźmi ambitnymi, otwartymi na nowe doświadczenia, gotowymi do wzięcia odpowiedzialności za własne wybory. A przecież najtrudniejsze egzaminy niesie ze sobą samo życie. Pomyślcie dobrze nad tym, czego do tej pory dokonaliście, a może się okazać, że już macie na swoim koncie niemało sukcesów. Z pewnością teraz też sobie świetnie poradzicie. Gdy za kilka lat znów spojrzycie wstecz, pomyślicie sobie, że zmagania w okresie koronawirusa i na egzaminie maturalnym wcale nie były takie trudne, głęboko w to wierzę. W imieniu wszystkich pracowników Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku pragnę zapewnić, że pozostaniecie w naszej pamięci jako naprawdę fajna młodzież. Przez ten czas bardzo się z Wami zżyliśmy i będziemy z niecierpliwością wyczekiwać informacji o Waszych losach.

Dziękuję rodzicom za zaufanie, jakim nas obdarzyli, oraz za wszelką pomoc w tym wspólnym dla nas czasie. Dziękuję też za wspaniale przygotowaną uroczystość studniówkową i bal dla uczniów klas maturalnych. To było wyjątkowe przedsięwzięcie i okazane zaangażowanie z Państwa strony.

Dziękuję naszym nauczycielom za ciężką, mozolną i wytrwałą pracę. Pierwszy sukces już osiągnięty, szkołę ukończyło 99 uczniów i sześciu z nich może pochwalić się wyróżnieniem w postaci świadectwa z czerwonym paskiem. Kolejne sukcesy to z pewnością wyniki egzaminów maturalnych.

Wśród najlepszych absolwentów szkoły w roku 2020 odnotowaliśmy:

  • Konopski Patryk, klasa 4TMT, średnia ocen 5,16
  • Andrzejewski Kacper, klasa 4 TOR, średnia ocen 5,10
  • Wawrzonkoski Filip, klasa 4 TMT, średnia ocen 5,03
  • Choziak Karolina, klasa 4 TOR, średnia ocen 4,87
  • Cybulska Natalia, klasa 4 TI, średnia ocen 4,87
  • Wiśniewska Weronika, klasa 4 TOR, średnia ocen 4,80

Non scholae, sed vitae discimus – uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Niech ta sentencja towarzyszy nam przez całe nasze życie, byśmy umieli dobrze je wykorzystać, a rozpoczynające się niebawem egzaminy maturalne staną się jedną z wielu motywacji do kontynuowania nauki. Życzmy sobie nawzajem, by popyt na nią nigdy się nie skończył. A więc – powodzenia, Drodzy Abiturienci.

Gratulujemy wyników i ukończenia szkoły. Dziękujemy, że byliście z nami.

 

W imieniu nauczycieli,
wychowawców,
pracowników administracji i obsługi szkoły oraz własnym

Donat Marszałek
Dyrektor Szkoły