Regulamin konkursu fotograficznego SLEEVEFACE


06.11.2020 20:41
Regulamin konkursu fotograficznego SLEEVEFACEZdjęcie - Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

Biblioteka ZST zaprasza!

Konkurs Sleeveface

Ubierz się w książkę!

Wybierz książkę z ciekawą okładką i zrób zdjęcie :)

Wygraj nagrody!

15 października – 15 listopada 2020 r.

Zdjęcie prześlij na adres: bibliotekazst@vp.pl

 

ZST – Regulamin konkursu fotograficznego SLEEVEFACE

Ubierz się w książkę!

 „Sleeveface”, czyli zdjęcie z okładką książki, to fotografia przedstawiająca osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat. Dobra zabawa gwarantowana!

Celem konkursu jest:

 • Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 • Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych.
 • Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji.

Warunki konkursu:

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku.
 • Czas trwania konkursu: 15 października – 15 listopada 2020 r.
 • Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnym miejscu z wybraną przez siebie książką lub w bibliotece szkolnej z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego.
 • Fotografia musi być zgodna z tematyką konkursu.
 • Zdjęcie może być wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.
 • Fotografię należy wysyłać na adres mailowy biblioteki: bibliotekazst@vp.pl; uczestnik podaje swoje imię, nazwisko i klasę oraz tytuł i autora wykorzystanej książki.
 • Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej ZST oraz na fanpange’u Biblioteki ZST.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 • Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone, uczestnicy otrzymają dyplomy oraz pozytywne uwagi z wpisem do dziennika.
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, wartość artystyczna, kreatywność, oryginalność.

Organizator: Biblioteka szkolna