„Młodzi w Akcji+” – projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej


20.03.2021 20:48
„Młodzi w Akcji+” – projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej

Po raz kolejny uczniowie Technikum Reklamy w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku przystąpili do realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Młodzi w Akcji+ to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych. Zespoły uczniowskie podczas trwania programu wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. W tym semestrze będą mogli m.in. nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami. W ramach programu uczniowie mieli możliwość uczestniczenia  w szkoleniach, w trakcie których planują swoje działania na rzecz społeczności lokalnych, rozwijać swoje kompetencje liderskie i uczyć  się, jak dyskutować na trudne tematy.

W tym roku młodzież  postanowiła zrealizować projekt w ramach ścieżki „Architekci przyszłości” ich projekt polegał na zgromadzeniu archiwalnych zdjęć z życia codziennego naszej szkoły i odtworzeniu ich we współczesnych warunkach (wyremontowanych salach, współczesnych strojach) w ramach projektu uczennice kontaktowały się z absolwentami prywatnie jak i przez fanpage 100-lecie ZST. Zdjęcia zostały zebrane i czekamy na możliwość odtworzenia ich w warunkach współczesnych, będzie to możliwe po  zdjęciu obostrzeń. W ramach projektu należało również przygotować prezentacje o sobie, więc powstał filmik (dostęp w linku).

https://biteable.com/watch/ceo-copy-2727604