Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – Technik Reklamy


20.03.2021 21:02
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – Technik Reklamy

Uczestnicy mieli okazję zdobyć wiedzę z zakresu innowacyjności, ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Tematyka jest bezpośrednio powiązana z podstawą programową dla profilu Technik Reklamy. Stanowi bazę teoretyczną do działań społecznych aktywnie podejmowanych przez naszych uczniów.

Weryfikacja zdobytej wiedzy możliwa była poprzez udział w quizie ,,Innowacje i przedsiębiorczość społeczna" w ramach programu Social Innovation Relay (SIR).  Każdy uczestnik, który poprawnie rozwiązał zadania otrzymał certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Udział w wyżej ww. programie był dobrowolny jednak przyciągnął wielu uczniów z kl. 1aR, 1bR, 2R, 2TR, 2TMR, 3TOR. W quizie ,,Innowacje i przedsiębiorczość społeczna" uczestniczyła również Pani Monika Rębiałkowska oraz ja jako inicjator tego projektu.

Certyfikaty przesłane przez Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości łącznie otrzymało 30 uczniów i 2 nauczycieli.

Materiał opracowała: mgr Iwona Dominiak, nauczycielka przedmiotów zawodowych reklamy.