Udział w Centralnym Etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach


22.07.2021 22:27
Udział w Centralnym Etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach

Uczennice z klasy Technikum Reklamy wzięły udział w Centralnym Etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach.

Wiktoria Nowak, Paulina Frydrych i Martyna Leszczyńska przystąpiły do Centralnego Etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach. W Olimpiadzie organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 15 innych uczelni z całego kraju, uczestnicy - uczniowie szkół ponadpodstawowych - walczą o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe. Patronat nad Olimpiadą objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzięki wysiłkowi włożonemu w przygotowania, uczennice Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku godnie reprezentowały szkołę. W ramach podziękowania za udział w olimpiadzie uczennice otrzymały dyplomy oraz upominki. Gratulujemy!

Opiekę nad przygotowaniem uczniów sprawowała mgr Iwona Dominiak, nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży reklamy.

 

P.S.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, VII już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami.

Pojawiły się cenne nagrody ufundowane przez sponsorów  (m.in: aparaty fotograficzne, słuchawki, powerbanki, zestawy książek i kosmetyków). Warunki udziału w Olimpiadzie: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym. Tematy z I etapu Olimpiady:

  1. Język medialny jako kategoria opisu świata i tworzenia świata
  2. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1989 r.
  3. Wiedza o mediach jako składowa kompetencji młodego pokolenia Polaków
  4. Inforozrywka – nobilituje czy degraduje dziennikarza?
  5. Czy dziennikarstwo prasowe ma szanse przetrwać? Miejsce prasy w Internetu.