I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym


22.07.2021 22:31
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym

Patrycja Moraczewska z klasy pierwszej Technikum Reklamy zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

XXX Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2021 w dziedzinie fotografii są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość fotograficzną

Temat przewodni tej edycji odwołuje się do twórczości Stanisława Lema – wizjonera, myśliciela, wykraczającego poza epokę, który kreował fantastyczny świat, inspirował do twórczych poszukiwań nie tylko w sferze technologicznej ale wypływającej z natury ludzkiej, czucia, emocji. 

Prace można oglądać  na wystawie w Galerii Spotkań WOAK przy ul. Szpitalnej 8 w Toruniu oraz w internecie na stronie woak.torun.pl/event/katar-fotografia-2021/

Opiekunem uczennicy była mgr Monika Rębiałkowska.

Gratulujemy sukcesów!