pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Akcja WAMPIRIADA


18.11.2021 21:08
Akcja WAMPIRIADA

Kolejny raz nasi uczniowie zgłosili chęć uczestniczenia w akcji honorowego oddawania krwi.

W dniu 5 listopada 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku odbyła Wampiriada – akcja honorowego oddawania krwi. Jak zwykle uczniowie nie zawiedli i licznie uczestniczyli w akcji. Oczywiście akcja ta – z  uwagi na stan zagrożenia COVI-19 – odbyła się w warunkach pełnego reżimu sanitarnego, przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności.

Codziennie miliony ludzi na świecie potrzebują krwi – bezcennego daru życia. Rozpowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa to misja, która przyświeca akcji uczniów Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku. Krew jest płynem ustrojowym, którego nie da się zastąpić żadnym lekiem. Pomimo bardzo posuniętego rozwoju medycyny nie udało się stworzyć sztucznej, w pełni funkcjonalnej, krwi. Można pobierać ją tylko i wyłącznie od zdrowych dawców. Możliwość oddawania krwi i przyczyniania się do ratowania ludzkiego życia oraz promowanie tej idei to kwestie kluczowe. Biorąc udział w takich przedsięwzięciach, uczniowie ZST uświadamiają sobie głęboki sens wspierania innych w potrzebie. Każda osoba dla ratowania życia innym podarowała aż 450 ml własnej krwi!

Akcja została zorganizowana przez Szkolne Koło PCK z opiekunką Elżbietą Górską, a pieczę nad techniczną stroną przedsięwzięcia sprawowali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W akcji wzięło udział ponad 40 uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. WAMPIR odpoczywa teraz przed kolejną akcją, która odbędzie się wiosną 2022  r.