Operator CNC

Branżowa Szkoła I stopnia – 3 letnia
 
Szkoła prowadzi kształcenie w tym kierunku od 2002 roku na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wprowadzone nowe technologie wytwarzania i produkcji w zakresie obróbki skrawaniem poprzez automatyzację procesów produkcyjnych wymagają zmian w kształceniu współczesnych pracowników tej branży oraz konieczność kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do obsługi obrabiarek konwencjonalnych i z zastosowaniem komputerów do sterowania maszynami - CNC. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i numeryczne obrabiarki skrawające, w tym: tokarki, frezarki, szlifierki, wytaczarki i centra obróbcze, poznaje podstawy programowania CNC. To zawód bardzo poszukiwany przez pracodawców, gwarantujący dobrą pracę i wysokie zarobki.
 
Uczeń w zawodzie OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH:
zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • przygotowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC do planowanej obróbki (tokarki, frezarki, wiertarki);
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.
 
Zajęcia warsztatowe realizowane są w Centrum Kształcenia Praktycznego i w lokalnych zakładach pracy.
Dodatkowo poza programem nauczania: możliwość udziału w kursie spawania w wybranej metodzie spawalniczej (TIG/MAG); odpłatność za egzamin.
 
Współpraca z firmami i zakładami pracy:
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Kreatywne Centrum Budowy Maszyn – J. Komorowski
 • WIKA Polska SA
 • OPAKFARB Sp. z o.o.
 • RDJ Klima Sp. j.
 • Guala Glosures DGS Poland SA
 • Radpak Sp. z o.o.
 • Mardtec Sp. z o.o.