pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Operator CNC

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3-LETNIA na podbudowie szkoły podstawowej
Symbol cyfrowy zawodu: 722307
 

Szkoła prowadzi kształcenie w tym kierunku od 2002 roku. Wprowadzone nowe technologie wytwarzania i produkcji w zakresie obróbki skrawaniem poprzez automatyzację procesów produkcyjnych wymagają zmian w kształceniu współczesnych pracowników tej branży oraz konieczność kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do obsługi obrabiarek konwencjonalnych i z zastosowaniem komputerów do sterowania maszynami - CNC. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i numeryczne obrabiarki skrawające, w tym: tokarki, frezarki, szlifierki, wytaczarki i centra obróbcze, poznaje podstawy programowania CNC. To zawód bardzo poszukiwany przez pracodawców, gwarantujący dobrą pracę i wysokie zarobki.

 
Uczeń w zawodzie OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • przygotowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC do planowanej obróbki (tokarki, frezarki, wiertarki);
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Zajęcia warsztatowe / praktyczna nauka zawodu realizowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego we Włocławku (CKZiU).