Technik SPAWALNICTWA

Nowy zawód - Technik SPAWALNICTWA

 

technik spawalnictwa

 

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku uruchamia nowy kierunek kształcenia w zawodzie „technik spawalnictwa”. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych absolwentów szkoły podstawowej do zapoznania się z niniejszą ofertą i zgłaszanie swoich kandydatur w drodze naboru elektronicznego i tradycyjnego od dnia 11 maja 2020 r.
 
„Technik spawalnictwa” to nowy kierunek kształcenia, którego nauka będzie realizowana w 5-letnim technikum na podbudowie szkoły podstawowej. Technik spawalnictwa należy do średniego personelu technicznego branży spawalniczej, zajmuje się przygotowaniem i nadzorem produkcji spawalniczej: wykonuje prace technologiczne związane z organizacją i kontrolą produkcji. Jest technikiem wykształconym w zakresie konstrukcji, technologii i urządzeń spawalnictwa. 
Szkoła posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym, organizuje praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZiU we Włocławku) w znakomicie wyposażonych pracowniach spawania oraz w ramach praktyk zawodowych w nowoczesnych zakładach pracy z terenu miasta Włocławek. 
 
W ramach nauki tego zawodu wyodrębniono dwie kwalifikacje:
  MEC.08. – wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  MEC.10. – organizacja i wykonywanie prac spawalniczych. 
 
Uczeń w trakcie nauki nabędzie umiejętności:
  • wykonywania połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe i spawanie elektryczne;
  • organizuje i nadzoruje przygotowanie produkcji oraz przebieg spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów i różnymi metodami: MIG, MAG, TIG, plazmowo, elektrodą otuloną, tarcicowo, iskrowo, zwarciowo, laserowo i in.
  • projektowania konstrukcji oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD;
  • umiejętności oceny złączy spawanych i obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych;
  • posługiwania się językiem obcym zawodowym;
  • opracowuje dokumentację technologiczną spajania (także zgrzewanie, lutowanie i klejenie);
  • uruchamia, reguluje i sprawdza technologiczne urządzenia spawalnicze;
  • wykrywa, rozpoznaje zaistniałe przyczyny niesprawności urządzeń spawalniczych;
  • zapewnia utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej.
Według Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i z badań „Barometru Zawodów” dla województwa Kujawsko-Pomorskiego rynek pracy szybko wchłonie techników spawalnictwa. Natomiast przedsiębiorcy wykorzystujący techniki spawania wskazują, że kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa połączone z uzyskaniem przez absolwentów specjalistycznych uprawnień spawalniczych pozwoli szybko im znaleźć pracę z wysokim wynagrodzeniem.  
 
Zapraszamy do klasy 
w zawodzie „Technik SPAWALNCTWA” 
w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku