pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Informacja o projekcie ERASMUS +

Projekt Erasmus+

 

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku zrealizował projekt pn.

"Nauka klucz do świata. Praktyki zawodowe uczniów ramach projektu ERASMUS +"

 

Projekt zakładał uczestnictwo uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych, naukę języka angielskiego oraz poznanie kultury Hiszpanii i miasta Walencja oraz Włoch i miasta Florencja. Wzięło w nim udział 74 uczniów z kierunków: technik mechatronik, technik informatyk oraz technik reklamy.

 • Czas realizacji projektu: 24 miesiące (01.11.2020 – 31.10.2022).
 • Miejsce docelowe: Hiszpania (Walencja) oraz Włochy (Florencja)
 • Terminy zagranicznych praktyk zawodowych:
  • 17 września 2021 - 1 października 2021 (26 uczniów) - Hiszpania;
  • 21 maja 2022 - 4 czerwca 2022 (48 uczniów) - Włochy.
 • Rekrutacja uczniów do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych odbędzie się zgodnie z opracowanym regulaminem.
 • Cele projektu:
  • poznanie europejskiego rynku pracy z wykorzystaniem doskonalenia kompetencji językowych i umiejętności praktycznych nabytych w szkole,
  • promowanie wiedzy o kulturach państw europejskich,
  • podniesienie samooceny i motywacji do zdobywania nowych umiejętności zawodowych, zachęcanie do edukacji ustawicznej,
  • uzyskanie kwalifikacji w ramach ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training (europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) – mobilność edukacyjna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego,
  • możliwość uzyskania certyfikatu „Europass – mobilność”, dokumentu potwierdzającego odbycie zagranicznego stażu,
   • rozwój osobisty, doskonalenie umiejętności interpersonalnych i zawodowych.


Wyświetl większą mapę

ZST Włocławek