pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

„Technikum - Klasa Patronacka” dla kierunku kształcenia mechanik/ mechatronik – klasa TMM

wika
pomorska specjalna strefa ekonomoczna
W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest utworzenie klasy patronackiej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku we współpracy z WIKA POLSKA S.A. i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Projekt Technikum – klasa patronacka obejmuje utworzenie klasy pierwszej technikum w zawodach mechanik / mechatronik o liczebności oddziału 30 uczniów z planowanym podziałem klasy na dwie grupy zawodów, po 15 uczniów w grupie mechanika i w grupie mechatronika. 
 
Kryteria naboru:
 • zainteresowania z obszaru nauk ścisłych: matematyka, fizyka oraz informatyka;
 • zainteresowania dziedzinami związanymi z robotyką, automatyką, elektroniką i mechaniką;
 • wysoka zdawalność egzaminu gimnazjalnego oraz odpowiednio wysoka średnia ocen i zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 
Cele projektu klasy patronackiej TMM:
 • wzmocnienie współpracy szkoły zawodowej i zakładu pracy w nauczaniu praktycznej nauki zawodu;
 • promocja kształcenia technicznego i nauki w technikum jako szkoły gwarantującej uzyskanie dobrego wykształcenia i zatrudnienia;
 • optymalne warunki rozwoju zainteresowań z obszaru robotyki, automatyki, mechaniki i mechatroniki;
 • czas trwania projektu: 2018-2022.
 
Korzyści dla uczniów klasy patronackiej TMM:
 
Klasa patronacka w zawodzie technik mechanik i technik mechatronik stwarza określone korzyści dla uczniów. Program nauczania w tej klasie zostaje rozszerzony o treści i umiejętności praktyczne z zakresu wykonywanego zawodu i dostosowany w części do wymagań realnego rynku pracy i oczekiwań współczesnego pracodawcy. 
 
Oferowane korzyści dla uczniów klasy patronackiej, to między innymi:
 • sfinansowanie zakupu podręcznika dla przedmiotu zawodowego z mechaniki lub mechatroniki;
 • strój roboczy do zajęć praktycznych w zakładzie pracy;
 • ufundowanie dla najzdolniejszych uczniów nagród i stypendium po pierwszej klasie;
 • możliwość odbywania praktyk na działach wyposażonych w najnowszej generacji maszyny do obróbki skrawaniem;
 • możliwość ukończenia dodatkowych kursów zawodowych;
 • wybrane zajęcia zawodowe realizowane w zakładzie pracy;
 • współtworzenie programu nauczania i jego modyfikacja we współpracy z zakładem pracy;
 • doposażenie szkoły i pracowni patronackiej w sprzęt dydaktyczny dla uczniów;
 • doposażenie szkoły w oprogramowanie specjalistyczne do pracowni zawodowych na potrzeby dodatkowych zajęć;
 • gwarancja zatrudnienia dla najzdolniejszych absolwentów;
 • wycieczki integracyjne;
 • wycieczki zawodowe i zapoznanie się z know how w zakładach pracy.