pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Włocławek Zawodowo 2018-2019

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku realizuje projekt unijny w okresie 01.01.2018 – 30.09.2019. Nasza szkoła objęła zajęciami grupę 120 uczniów z klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (90+30), którzy będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i kursach uprawniających do otrzymania certyfikatów. Kierunki kształcenia i klasy uczestniczące w projekcie: mechatronik, mechanik, informatyka, reklama, ślusarz i operator obrabiarek skrawających CNC. Uczniowie z klas najstarszych będą mogli skorzystać z zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie z klas młodszych będą uczestniczyć z pozostałych zajęć i kursów. 
 
Zajęcia realizowane w ramach projektu „Włocławek Zawodowo”:
 •   zajęcia dodatkowe z matematyki;
 • zajęcia dodatkowe z języka obcego zawodowego;
 • zajęcia z zakresu ICT/TIK;
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego z: mechatroniki, mechaniki, informatyki, reklamy, ślusarstwa i obróbki skrawaniem;
 • zajęcia dodatkowe z robotyki;
 • zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • kursy z zakresu:
  -   kurs spawacza w dwóch metodach (certyfikat);
  -   kurs SEP uprawnienia elektryczne (certyfikat);
  -   kurs operatora wózków widłowych (certyfikat);
  -   kurs operatora koparko-ładowarki (certyfikat);
  -   kurs prawa jazdy kategoria „B” (egzamin).
 • płatne miesięczne staże zawodowe w okresie wakacji.
Powstanie też Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKa.
 
Zakres programu obejmujący wszystkich uczestników projektu:
 • przygotowanie CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • sposoby aktywnego szukania pracy;
 • planowanie kariery zawodowej;
 • zakładanie działalności gospodarczej;
 • pozyskiwanie stypendiów i form wsparcia finansowego;
 • jak pokazać swoje mocne strony, jak być przedsiębiorczym.