pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Anwil Dla Włocławka

Projekt został zrealizowany w roku szkolnym 2020/2021


„Zobaczyć Niewidzialne” to projekt realizowany z Fundacją „Anwil Dla Włocławka”.

Bieżący projekt obejmuje zajęcia związane z popularyzacją nauk ścisłych, takich jak chemia, fizyka, informatyka, astrofizyka i matematyka, które pozwalają uczniom na lepsze funkcjonowanie i ich rozwój we współczesnym świecie. Zajęcia kierujemy do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zaplanowano zajęcia w następujących grupach tematycznych:

  • Laserowe Love – odnosi się w całości do tego, co w nauce najbardziej ekscytujące, co jest, ale tego nie widać lub nie posiada materialnej postaci: powietrze, internet, prąd, wiązka laserowa. Wszystkie te rzeczy są niewidoczne dla oka lub nie mają materialnej postaci ale są i stanowią ważny element rzeczywistości a nawet zmieniają w bardzo znaczący sposób.
  • Głos w sieci – podczas warsztatów uczniowie  będą mieli możliwość zapoznania się z telefonią internetową oraz kształceniem kompetencji w zakresie wdrażania i konfiguracji różnych rozwiązań sieciowych w sieciach komputerowych.

Za nami są już zrealizowane projekty wsparte przez Fundację „Anwil Dla Włocławka” pod nazwą: „Podróż do Przyszłości”, „E-Świat, nauka w sieci”, „Być jak Leonardo…” i „Laboratorium Nauki”.

Dokumenty do pobrania: