Galeria archiwalnych zdjęć

ok. 1925 r.
Budynek warsztatów szkolnych przy ul. Rolińskiego 2

ok. 1930 r.
Generator prądu usytuowany w warsztatach szkolnych

 

2010 r.
Sygnatura budynku warsztatów szkolnych zawierająca informacje o wykonawcy i latach budowy. Budynek powstał w latach 1922–1929.

 

2010 r.
Sygnatura budynku warsztatów szkolnych zawierająca informacje o wykonawcy i latach budowy. Budynek powstał w latach 1922–1929.

 

1927 r.
Rysunek imadła ręcznego zamieszczony w książce „Rysunki maszynowe” autorstwa Aleksandra Kamkina, kierownika warsztatów szkolnych

 

1931 r.
Okładka książki „Rysunki maszynowe” autorstwa Aleksandra Kamkina, kierownika warsztatów szkolnych

 

1936 r.
Dział tokarek w warsztatach szkolnych
(na zdjęciu: Jan Figiel)

 

1945 r.
Budynek warsztatów szkolnych po spaleniu przez hitlerowców

 

1946 r.
Tabliczka znamionowa z produkcji pierwszych tokarek
w warsztatach szkolnych

 

1948 r.
Plan sytuacyjny nieruchomości państwowej przy
ul. Rolińskiego 2 we Włocławku
(plan budynku szkoły przed rozbudową)

 

1950 r.
Dział tokarek
(na zdjęciu: Eugeniusz Trzeciak, Jerzy Grąbczewski, Roman Tracz, Ignacy Matybowski, Jan Woźniak, Mieczysław Niemiro, Michał Sporny, Józef Cichocki)

 

1950 r.
Dział wiertarko–frezarek, wytaczarka
(na zdjęciu: Ryszard Promianowski)

 

1950 r.
Budynek warsztatów szkolnych po odbudowie

 

2010 r.
Budynek warsztatów szkolnych, obecnie siedziba Centrum Kształcenia Praktycznego

 

ok. 1950 r.
Dział elektryczny w warsztatach szkolnych

 

ok. 1950 r.
Tokarka TPP4
(na zdjęciu: Leonard Kulka)

 

ok. 1950 r.
Tokarka TPP4, produkcja warsztatów szkolnych

 

ok. 1950 r.
Pierwsza siedziba PNST we Włocławku,
budynek u zbiegu ul. 3 Maja i Cyganki

 

2010 r.
Pierwsza siedziba PNST we Włocławku,
budynek u zbiegu ul. 3 Maja i Cyganki

 

ok. 1951 r.
Pierwszy samochód warsztatów szkolnych

 

1951–1953 r.
Rozbudowa budynku szkoły

 

1951–1953 r.
Rozbudowa budynku szkoły

 

1953 r.
Budynek szkoły

 

1953 r.
Budynek szkoły po rozbudowie

 

ok. 1954 r.
Budynek internatu Szkoły Technicznej we Włocławku

 

ok. 1955 r.
Dyrektor Jan Radomski

 

ok. 1955 r.
Rada pedagogiczna szkoły (na zdjęciu:
Jan Radomski, Jan Woźnicki, Tadeusz Knapicki, Tadeusz Marchwicki, Henryk Aleksiński, Czesław Lelewski, Jerzy Grąbczewski, Jerzy Lota, Stefan Matowski)

 

1957 r.
Dział elektryczny w warsztatach szkolnych,
montaż silnika elektrycznego

 

1962 r.
Rysunek klucza dwustronnego

 

1962 r.
Harcerska drużyna wodna

 

ok. 1962 r.
Stół operacyjny, produkcja warsztatów szkolnych

 

rok szkolny 1963/64
Uczniowie III klasy ZSZ na zajęciach praktycznych

 

ok. 1965 r.
Przekazanie stołu operacyjnego dla szpitala
(na zdjęciu: Kulka, Lota, Prokopiak)

 

ok. 1965 r.
Strugarka PAC–20, produkcja warsztatów szkolnych

 

1970 r.
IV Zjazd Absolwentów Szkoły Technicznej, przemarsz ulicami miasta

 

1975 r.
Budynek warsztatów szkolnych przed rozbudową

 

1976–1994
Tarcza szkolna Studium Nauczycielskiego

 

?
Zespół muzyczny TON

 

ok. 1980 r.
Strugarka wysyłana na eksport do Aleksandrii
(na zdjęciu: Kucharski, Matusiak)

 

2003 r.
Kierownictwo warsztatów szkolnych ZST
(na zdjęciu: Wojciech Modzelewski, Andrzej Jarecki, Zbigniew Tymiński, Antoni Wierzbicki)