pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Ja Grab, ja Grab, ZST czy mnie widać?