pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Pokaz zastosowania robota w edukacji dla uczniów klasy technik robotyk w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku