pomoc
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Marcin Jabłoński zajął III miejsce w konkursie WERYFIKATON