I miejsce w Konkursie „Młoda Krew Ratuje Życie”


02.10.2019 20:30
I miejsce w Konkursie „Młoda Krew Ratuje Życie”

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku zajął I miejsce w konkursie „Młoda Krew Ratuje Życie”.

W ramach XVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” Zespół Szkół Technicznych z Włocławka zajął pierwsze miejsce w roku szkolnym 2018/2019.

Jednocześnie szkoła otrzymała Akt Nadania Medalu 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

W ogólnopolskim konkursie promującym honorowe krwiodawstwo pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” Zespół Szkół Technicznych we Włocławku corocznie zajmuje wysokie miejsca. W zakończonej w czerwcu 2019 r. XVI edycji tego konkursu ZST zajął I miejsce na etapie rejonowym w kategorii największa ilość oddanej krwi w przeliczeniu na pełnoletniego ucznia szkoły, a także I miejsce na szczeblu wojewódzkim w kategorii najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa. W zeszłym roku szkolnym w tej kategorii (najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa) ZST zajął I miejsce na szczeblu ogólnopolskim. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się oraz promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych.

Serdeczne gratulacje dla Koła PCK w Zespole Szkół Technicznych za zaangażowanie w wolontariat. Szczególne podziękowania dla opiekuna Szkolnego Koła PCK, p. Elżbiety Górskiej.

 

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom z ZST!

Dyrekcja ZST.